Skip to main content

Nieuws bij B & V Project

Uitbreiding Parkhotel Kortrijk

  • : 1

Parkhotel Kortrijk breidt uit. Na de afbraak van enkele panden, coördineert B&V Project de bouw van een ondergrondse parking van 2 niveau's en daarboven 5 bouwlagen. Dit alles sluit harmonieus aan op het bestaande Parkhotel. In een tweede fase volgt een banketzaal gecombineerd met woongelegheid. Ook een tweede ondergronds parking met daarboven 6 bouwlagen staan gepland. Finaal koppelen we de 2 ondergrondse parkings.

In Het Laatste Nieuws verscheen ook het artikel Residentie Park Lane speelt op vernieuwing stationsbuurt in: “Prijs voor appartement start aan 205.000 euro”.


Lees het artikel hier.

Het project

  • Parkhotel – Koning Albertstraat 1 &3/ Stationsplein 2 / Tolstraat 1-4 – 8500 Kortrijk
  • Deel 1: Afbraak bestaande panden; Ondergrondse parking 2 niveaus; opbouw van 5 bouwlagen met aansluitingen op bestaande Parkhotel.
  • Deel 2: Bouwen van banketzaal met woongelegenheden; Ondergronds parking 2 niveaus; opbouw van 6 bouwlagen
  • Ondergrondse parking deel 1 & deel 2 worden gekoppeld.

Bouwheer

Parkhotel bvba

Dhr. Luc Vandewalle & Mevr. Veronique Vandewalle

Deel I: Koning Albertstraat 1-3

Architect: Adins – Van Looveren Architecten bvba

Deel II: Koning Albertstraat 7

p>Architect: Bureau D’hondt

In de pijplijn, Nieuwbouw